Archive

basnot

Mysk är en basnot förekommer i många, många, parfymer, oftast som “white musk” vilket är den syntetiska versionen. Mest framträdande är den i dofter som hör till orientaliska. Mysk fixerar och förlänger doftens liv samt förstärker vissa andra dofter. Men det är betydligt mer intressant än så…

Mysk påverkar oss hormonellt och känslomässigt. I den mänskliga delen av tillvaron har mysk en del gemensamt med manlig svett (mer om detta i ett mer feromonfokuserat inlägg) och sägs kunna påverka en kvinnas menscykel och förmåga att bli gravid. Kvinnor uppfattar myskdoft som mest under ägglossning. Men det är vanligt hos både män och kvinnor att man inte kan känna mysklukt överhuvudtaget. Få personer både uppfattar och kan definiera myskdoften. De som kan beskriver den som animalistisk, jordig, ursprunglig, ren och alla möjliga liknande lite svårtolkade saker. Men även de personer som inte känner den påverkas rent fysiskt.

Om du inte tycker det är spännande redan så kommer lite mer extraordinära detaljer nu… Begreppet mysk används ursprungligen för en substans som skapas av det som utsöndras från körtlar i typ herrdelarna på myskhjortar. Idag används mysk även som beteckning för substanser som utvinns från andra djur och växter till exempel myskoxe och myskblomma. Men myskens kärna och ursprung är alltså torkad substans från ett manligt djurs manskörtlar. Jepp. Hepp.

För att utvinna myskdoft använder man körteln från det utvalda djuret. Denna torkas och får en mörkt rödviolett färg samt blir mjuk och oljig. Själva ordet musk kommer passande nog från ordet för testikel i sanskrit. Om du är intresserad av att fördjupa dig i detaljerna runt myskutvinningen kan man få ganska explicita beskrivningar av processen om man googlar. Idag åstadkommer man i princip alltid myskdoft i parfymer med hjälp av syntetmaterial (detta har dock endast gjorts sen slutet av 80-talet). Den största anledningen sägs vara etisk eftersom den naturliga framställningen lett till dödande av djur enbart för myskkörtelns skull. Det går att få tag på mysk utan att döda djuret eftersom djuren kan tappa de här körtlarna men det begränsar tillgången att förlita sig på denna metod. En problematisk aspekt är att äkta mysk uppfattas som icke hudirriterande medan det råder viss debatt runt syntetisk.

(foto Steve Kazlowski)

Myskhjorten kommer ursprungligen från Tibet där man anser att mysk råder bot på lite allt möjligt. Medicinsk användning av denna minst sagt speciella substans har förekommit i Kina i minst 1500 år. I Sverige har man talat om mysk sedan mitten på 1600-talet men det är lite oklart när mysken kommer till Europa. Det verkar som om att det tog några hundra år av myskobservationer på andra sidan jorden innan man vågade sig på närkontakt. Man vet dock att mysk ingick i en gåva från sultan Saladin till Östroms kejsare i Konstantinopel. I slutet av 1200-talet dök mysken upp som handelsvara i Venedig. Cirka ett hundra år senare omnämns mysk i engelska och franska texter och anses vara en lite märklig vara. Man pratar om läkande effekter men också om svårigheten att transportera den eftersom lukten påverkade andra varor på samma fartyg, t ex de värdefulla teerna. Mysk har tillskrivits medicinsk effekt i många olika kulturer och använts för att skydda mot pest, bota såväl cirkulationssjukdomar, infektioner i luftvägarna som melankoli, lösa kramp och fungera som afrodisiakum. Den har även använts som insektsmedel – och smakämne i sötsaker (dock i miniminimala mängder).

Mysk är, säkert delvis med anledning av det lite speciella ursprunget, en mytomspunnen vara. Den måste också hanteras med stor försiktighet eftersom den påverkar doftblandningar även i mycket små doser.

********************************

Musk is a basenote that can be found in many perfumes. It is most prominent in oriental fragrances.  It extends the fragrance’s life and can reinforce other ingredients.

Musk affects us hormonally and emotionally. It is associated with male sweat (more on this in a pheromone focused post coming up) and is said to affect a woman’s menstrual cycle and her ability to become pregnant. Women perceive musk more during ovulation. It is however common that men and women can not detect musk at all. In fact rather few people both sense and can define musk. Those who can, describe it as animalistic, earthy, primitive, clean etc.

Musk is originally derived from glands of a male musk deer an the very word musk comes from the word for testicle in sanskrit. Today it is also extracted from other animals and plants. If you are interested in the details of musk extraction some googling will provide you with rather explicit descriptions. Today, the musk used in fragrances is usually synthetic. The main reason has been said to be ethical since the natural production has caused extensive killing of animals. This is in reality not necessary as animals can rub the glands off so that they drop on the ground. But finding these glands is very time-consuming of course… A problematic aspect however is that natural musk is perceived as non-irritating to skin, while there is some debate concerning the synthetic kind.

Musk deer are originally from Tibet where musk is viewed as a remedy for a bit of everything. In China it has been used for medical treatments for at least 1500 years. It is a bit unclear when musk came to Europe but it is known that musk was part of a gift from the sultan Saladin to the Emperor of Eastern Rome in Constantinople. In the late 1200s musk appeared as a commodity in Venice. Musk was appreciated because of its healing effects but also a bit of a problem in terms of logistics because the smell affected other goods on the same ships, such as the valuable tea leaves.

Musk is one of the most mythical and interesting ingredients in perfume. It is powerful, controversial… It also has to be handled with great care as even small amounts have strong effects on scents.

Du har förmodligen hört om noter och att parfymer består av olika sådana. Lite förenklat kan man säga att det är de olika faserna för upplevelserna av en parfym. Det är vad som skapar upplevelsen av av parfymen när du har den på dig, för dig och för andra. Men det är också något som är väldigt bra att tänka på när du ska köpa en ny parfym så du inte gör ett misslyckat köp bara för att du inte hann få en rättvis (hel) bild av doften du valde. Det är inte riktigt så enkelt om vi ska vara noga för alla parfymer är inte uppbyggda med dessa tre aspekter, det finns även linjära dofter som luktar likadant hela tiden. Men de flesta som det ser ut nu på marknaden fungerar så här.

Om du har koll på de tre noterna och hur de fungerar, blir det enklare för dig att hitta rätt i parfymdjungeln – och du får en bättre upplevelse av dina parfymer eftersom du blir mer medveten om deras egenskaper.

Toppnot
Toppnoten handlar om den
första upplevelsen av en doft, det allra första ögonblicket. Toppnoter ska
därför få din uppmärksamhet och skapa nyfikenhet. Toppnoten visar alltså inte
hur du kommer att dofta med denna doft hela tiden. Parfymen domineras av andra
ingredienser redan efter cirka en halvtimme. Det här är bra att komma ihåg vid
parfymköp, och därför undvika alltför snabba beslut. Då står du nämligen
sannolikt efter en timme med en annan doft än den du trodde att du valde. Det
du känner när du tar på dig din parfym på morgonen är alltså inte samma
doftupplevelse som någon du träffar på kvällen upplever.

Mellannot
Mellannoter ger upplevelsen
av en parfym som till stor del definierar dess karaktär och gör att man kan
sortera in den i en doftfamilj, till exempel orientalisk eller blomdoft. Det är
mellannoternas ingredienser som doftar mest olika på olika personer. Många
blomdofter är mellannoter, även kryddor. Mellannoten kommer efter att toppnoten
går ner i styrka, inte samtidigt. Kvalitetsparfymer utmärker sig genom att ha
en mellannot som dröjer kvar länge.

Basnot
En
basnot kommer fram först efter ett par timmar och dröjer kvar flera timmar. Basnoter är ofta jorddofter och trädofter. Om du någon gång hittat ett klädesplagg som inte använts på dagar, veckor eller månader och du känt på parfymdoften i tyget vem som burit det så är det basnoten du känt. Om du någon gång gått till en parfymbutik för att köpa en parfym som du gillar på någon annan – men tyckt att den doftar annorlunda när du testar så vänta tills även du kommit till basnotens stund. 


Utifrån detta är du med på varför spontanköp och parfym är riskabelt. Visst, det kan bli en fullträff. Men det är en chansning. Och skillnaden mellan att ha på sig en fullträff och en kompromiss är enorm. Mitt råd?  Om du är ute efter en ny parfym och har några timmar på dig – börja med att testa en parfym och låt den få utvecklas medan du gör annat ett par timmar. Sedan kan du känna efter hur den känns och basera ditt beslut på det. Det vill säga, om du vill kolla på nya parfymer på lunchen så ägna lunchen åt att testa, ta med dig pappersremsorna, be om prover på dina favoriter. Men köp parfymen efter jobbet eller dagen efter när du fått veta mer.